{{ errors.first("firstName") }}
{{ errors.first("guardian") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("street") }}
{{ errors.first("city") }}
{{ errors.first("zipCode") }}
{{ errors.first("phone") }}
Utwór zgłoszeniowy
{{ errors.first("ageCategory") }}
{{ errors.first("songTitle") }}
{{ errors.first("songWriter") }}
{{ errors.first("musicWriter") }}
{{ payload.songs.song0.name }}
{{ errors.first("musicFile") }}
{{ photo.name }} x
{{ errors.first("photoFile") }}
{{ errors.first("isAcceptedGeneralRules") }}
Regulamin

Pobierz zgodę na uczestnictwo w konkursie, podpisz ją, następnie zeskanuj lub zrób zdjęcie i załącz w formularzu zgłoszeniowym

Zgoda na uczestnictwo
{{ payload.documents.documents.name }}
{{ errors.first("approvalFile") }}
{{ errorMessage }}