Dane osobowe
{{ errors.first("firstName") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("street") }}
{{ errors.first("city") }}
{{ errors.first("zipCode") }}
{{ errors.first("phone") }}
Utwór zgłoszeniowy
{{ errors.first("literatureTitle") }}
{{ errors.first("literatureFile") }}

{{ payload.literature.literature.name }}

{{ errors.first("isAcceptedGeneralRules") }}
Zgoda na uczestnictwo
Oświadczenie - zał nr 1 do regulaminu

Pobierz zgodę na uczestnictwo w konkursie, podpisz ją, następnie zeskanuj lub zrób zdjęcie i załącz w formularzu zgłoszeniowym

{{ payload.documents.documents.name }}

{{ errors.first("approvalFile") }}
{{ errorMessage }}