{{ errors.first("firstName") }}
{{ errors.first("lastName") }}
{{ errors.first("guardian") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("street") }}
{{ errors.first("city") }}
{{ errors.first("zipCode") }}
{{ errors.first("phone") }}

Dołącz skan lub zdjęcie w dobrej rozdzielczości (bez użycia flesza) w formacie jpg lub png, nie przekraczającym 6MB

{{ photo.name }}
{{ errors.first("photoFile") }}
{{ errors.first("isAcceptedGeneralRules") }}
Regulamin

Pobierz zgodę na uczestnictwo w konkursie, podpisz ją, następnie zeskanuj lub zrób zdjęcie i załącz w formularzu zgłoszeniowym

Zgoda na uczestnictwo
{{ payload.documents.documents.name }}
{{ errors.first("approvalFile") }}
{{ errorMessage }}