Zielona Góra
Nazwa stacji nadawczej: RTCN Zielona Góra/Jemiołów
Maksymalna moc promieniowania: 4,48 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 220,352MHz (11C)
Polaryzacja: pionowa
Nazwa stacji nadawczej: RTON Zielona Góra/ul. Ptasia
Maksymalna moc promieniowania: 2,1 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 220,352MHz (11C)
Polaryzacja: pionowa