Wrocław
Nazwa stacji nadawczej: RTON Wrocław/Zórawina
Maksymalna moc promieniowania: 10,7 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 176,640 MHz (5B)
Polaryzacja: pionowa