Warszawa
Nazwa stacji nadawczej: RTCN Warszawa/PKiN
Maksymalna moc promieniowania: 8,0 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 183,648 Mhz (6B)
Polaryzacja: pozioma