Szczecin
Nazwa stacji nadawczej: RTON Szczecin/Kołowo
Maksymalna moc promieniowania: 15 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 216,928 MHz (11A)
Polaryzacja: pionowa