Lublin
Nazwa stacji nadawczej: RTCN Lublin/Piaski
Maksymalna moc promieniowania: 5,0 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 218,640MHz (11B)
Polaryzacja: pionowa
Nazwa stacji nadawczej: RTON Lublin/Raabego
Maksymalna moc promieniowania: 0,8 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 218,640MHz (11B)
Polaryzacja: pionowa