Koszalin
Nazwa stacji nadawczej: RTON Koszalin/Góra Chełmska
Maksymalna moc promieniowania: 3,2 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 218,640 MHz (11B)
Polaryzacja: pionowa
Nazwa stacji nadawczej: RON Kołobrzeg/Stramnica
Maksymalna moc promieniowania: 1,5 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 218,640 MHz (11B)
Polaryzacja: pionowa