Kielce
Nazwa stacji nadawczej: RTCN Kielce/Święty Krzyż
Maksymalna moc promieniowania: 11 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 215,072MHz (10D)
Polaryzacja: pionowa
Nazwa stacji nadawczej: SLR Kielce/ul. Targowa
Maksymalna moc promieniowania: 1,6 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 215,072MHz (10D)
Polaryzacja: pionowa