Katowice
Nazwa stacji nadawczej: RTCN Katowice/Kosztowy
Maksymalna moc promieniowania: 8,1 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 216,928 MHz (11A)
Polaryzacja: pionowa