Białystok
Nazwa stacji nadawczej: RTCN Białystok / Krynice
Maksymalna moc promieniowania: 2 kW
Częstotliwość środkowa, (nr bloku): 178,352MHz (5C)
Polaryzacja: pozioma